• Hotline: 0988.6888.22 - 0966.929.929

Hỗ Trợ Kỹ Thuật và báo hỏng internet Viettel

Tổng đài thông tin và báo hỏng dịch vụ Internet cáp quang Viettel

HotLine: 18008119

- Nhánh 1 (IVR): Trả lời tự động tất cả các thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Viettel.

- Nhánh 2: Bảo trì dịch vụ ADSL, PSTN, FTTH, Truyền hình (Gồm dịch vụ NextTV và truyền hình cáp).

Lưu ý:Miễn phí gọi từ thuê bao trong và ngoài mạng Viettel.

 

* Hỗ trợ kỹ thuật các dịch vụ kênh thuê riêng Leased line Internet, Trung kế E1 Viettel, Chữ ký số Viettel, Các dịch vụ cho doanh nghiệp gọi số 19008098

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC
Hotline:
0988.6888.22 - 0966.929.929
Face Chat Messenger